Stav Graviditetstest - Graviditetsälva

Pris: 3,10

Valitse

kvantitet: st
Graviditetsälva känsliga graviditetstest. Användarvänlig tack vare sin långa längd. Testet görs genom att urinera på testets sugyta eller genom att doppa sugytan i en urinbehållare.
Känsligt graviditetstest. Ett högkvalitativt stav graviditetstest, som görs genom att urinera på testets sugyta eller genom att doppa sugytan i en behållare med urin. Stav graviditetstestet är bekvämt att använda tack vare sin långa längd och testets linjer är tydligare än sticka testet. Testresultatet är lätt att läsa i testresultatfönstret.
  • Känslighet 10 mIU/ml hCG (normal känslighet 25 mIU/ml hCG)
  • Tillverkarens deklarerade noggrannhet 99,8 %
  • Exakta instruktioner på finska och svenska
  • Testerna är CE- och FDA-godkända
  • Testerna är individuellt förpackade
  • Användningsdatumet är testat i 1,5-2 år
Testerna levereras diskret utan avsändarens namn.

Två streck visas på graviditetstestet om resultatet är positivt och du är gravid, och endast en rad om resultatet är negativt och du inte är gravid. Ett positivt resultat, det vill säga två streck, kan visas på testet inom en minut. För att säkerställa ett negativt resultat måste du vänta 6 minuter. Efter detta, läs inte testet igen.