Information om ägglossningstest | Graviditetsälva.se

VIKTIGT ATT VETA

 

ÄGGLOSSNING


Önskar man bli gravid, spelar tidpunkten för samlaget en viktig roll. Det är bara ett fåtal dagar i varje cykel som en kvinna är fertil och kan bli gravid.

Kvinnan har bara en ägglossning i varje menstruationscykel. Ägglossning (eller ovulation på Latin) är när äggceller lossnar från äggstocken och befruktningen är möjligt. Ägget lossnar i genomsnitt 14 dagar före menstruationens första dag. Vissa kvinnor känner en lätt smärta när deras ägglossning sker, men många känner ingenting alls och det finns inget annat tecken på att du har din ägglossning.

Om man vill veta exakt, eller om man har oregelbunden mens, går det inte att räkna fram när ägglossningen ska ske. Då får man använda till exempel ett ägglossningstest. Detta test mäter hormonet LH i urinen, som stiger kraftigt 24-48 timmar före ägglossningen. Man bör utföra urintestet några dagar i följd, vid samma tidpunkt.

När ägget har lossnat, rör det sig i äggledaren mot din livmoder. Ägget kan leva i upp till 24 timmar. Spermiernas livslängd varierar mer, men är vanligtvis tre till fem dagar, så de dagar som leder fram till ägglossning och dagen för ägglossning är dina mest fertila. Det är störst chans att bli gravid om man har samlag ungefär tre dagar före den dag man räknar med att få sin ägglossning, till en eller två dagar efter den dagen.

Ägglossningsproblem är en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor har svårt att bli gravid. Problemet kan ändå effektivt behandlas med olika hormonpreparat som Clomifen i form av tabletter eller i form av subkutana injektioner med hormonet FSH.

Välj vilken metod passar dig bäst:

  • Ägglossningstest
  • Fertilitetsmonitor

 

FERTILITETSPROBLEM


Att bli gravid är inte alltid lätt. För ett friskt par är chansen till en lyckad befruktning endast ca 25 % varje månad. Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15% av alla par i fertil ålder. Forskningen visar, att var tionde kvinna i åldern 20-44 år inte blir gravid efter att ha försökt under ett år, och var femte efter försökt under två år. För att bli gravid är det många små saker som ska klaffa.

Befruktning kräver att ägget lossnar från äggstocken, att det kan röra sig fritt i äggledaren, mannens spermier är fruktbara, embryot fäster sig vid livmoderslemhinnans vägg, embryot är friskt och att embryot utvecklas väl. Problem i något skede av befruktning minskar chansen att graviditeten ska lyckas eller kan till och med hindra graviditeteten helt och hållet.

Saken som kan orsaka sänkt fertilitet

  • Åldern
  • Rökning (ökar risken för missfall och minskar östrogenproduktionen)
  • Problem med ägglossningen
  • Strukturella orsaker, särskilt infektioner och inflammationer, samt ett antal aborter
  • Kromosomrubbningar
  • Problem med livmoderhalssekret
  • Livsstilsfaktorer som kost, motion, alkoholkonsumtion och användning av receptbelagda läkemedel

 

BARNLÖSHET


Ofrivillig barnlöshet har blivit ett allt vanligare problem bland par. I Finland söker ungefär 3 000 nya par per år medicinsk hjälp för barnlöshet.
Barnlösheten kan bero på mannen, kvinnan eller på båda parterna. De vanligaste orsakerna till barnlöshet är störningar i ägglossningen (20–30 procent av fallen), skador på äggledarna (10–20 procent), endometrios (10–20 procent) och spermans kvalitet (20–30 procent).
I vissa fall hittar man ingen förklaring till varför man inte kan bli gravid, trots att man gått igenom alla undersökningar. Det kallas då för oförklarad barnlöshet.
När man har tagit reda på vilka faktorer leder till infertiliteten, kan situationen ofta hjälpas med moderna infertilitetsbehandlingsmetoder.